Historyczna powieść o czasach Polski, która swoimi terenami sięgała daleko na wschód i na południe, na tereny dzisiejszej Ukrainy. XVII wiek to czas, gdy na tych terenach nie można jeszcze mówić o pełni cywilizacji. Zdziczenie, przemoc, niespra
„Historyczna powieść o czasach Polski, która swoimi terenami sięgała daleko na wschód i na południe, na tereny dzisiejszej Ukrainy. XVII wiek to czas, gdy na tych terenach nie można jeszcze mówić o pełni cywilizacji. Zdziczenie, przemoc, niespra”
Henryk Sienkiewicz
 
Powieść historyczna o czasach walk Królestwa Polskiego z Państwem Krzyżackim Zakonu NMP Domu Niemieckiego, czyli XIV-XV wiek. Szlachetność rycerstwa, pobożność ludu, nienawiść do Krzyżaków, którzy używają Kościoła do swoich ziemskich celów, uwidocznienie ich wewnętrznej korupcji, a jednocześnie młodzieńcza miłość, zakochanie, wierność słowu, i tyle, tyle szlachetnych postaw. Najniezwyklejszą postacią jest chyba Jurand. Silny rycerz, który zwalcza Krzyżaków, ale dla ratowania swojej córki jest gotów pokornie prosić o ratunek wiedząc, że odda życie za nich. Zostaje też straszliwie potraktowany, ale w nim następuje też przemiana i gotowość na przebaczenie.
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl