Opis wartości
B O BOGU, WARTOŚCI RELIGIJNE — książka zawiera właściwe informacje o Bogu lub opisuje życie ludzi wierzących w sposób odpowiedni.

DZ DOBRO DOBRE, ZŁO ZŁE — książka ma jasny przekaz tego co uważamy za dobre i tego co uważamy za złe, bez mieszania.

R RODZINA — książka opisuje relacje rodzinne jako rzeczywistość pozytywną, miejsce bezinteresownej miłości, itd.

T OJCOSTWO — książka przedstawia ojcostwo w dobr, świetle.

M MACIERZYŃSTWO — książka przedstawia macierzyństwo w dobrym świetle.

Ż SZACUNEK DLA ŻYCIA — książka szanuje ludzkie życie; zabijanie jeśli występuje, to tylko w obronie własnej; morderstwo jest piętnowane.

CHOROBA I ŚMIERĆ — książka odnosi się z szacunkiem do osób chorych, czy to na ciele czy na duszy, jest we właściwy sposób przedstawiona śmierć; istnieje
               szacunek dla ciala po śmierci.

DM SPRAWY DAMSKO-MĘSKIE — książka przedstawia różnice pici i widzi w t, piękno; relacje damsko-męskie są palne szacunku i miłości.

D SZACUNEK DLA DOROSŁYCH, WARTOŚCI, ITP — książka uczy mlodych ludzi szacunku do osób starszych, do ogólnie akceptowanych wartości.

O ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INNYCH — książka motywuje do brania odpowiedzialności za innych; ochrony słabszych, itd.

W WIERNOŚĆ — książka promuje wierność jako wielką wartość ludzką; wierność danemu słowu, w przyjaźni, małżeństwie, ojczyźnie, itd.

P PATRIOTYZM — książka opisuje historię naszego kraju w sposób pozytywny i z szacunkiem; motywuje do poświęcenia się na rzecz ojczyzny.

N NAUKA — coś poznają — książka zawiera opisy rzeczywistości, które są przydatne w życiu: historia, geografia, przyroda, itp.

U UCZCIWOŚĆ/SZLACHETNOŚĆ — książka opisuje szlachetne i uczciwe czyny bohaterów oraz motywuje do takiego postępowania.

FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl