Plastusiowy pamiętnik
„Plastusiowy pamiętnik”
Maria Kownacka
 
Wydana po raz pierwszy ponad 80 lat temu książka nadal przemawia do wyobraźni młodych czytelników, którzy nigdy nie widzieli na oczy kałamarza, stalówki czy gumy arabskiej. Kluczem do jej sukcesu jest prosta historia o szkolnych przygodach i pierwszych przyjaźniach. Zarówno tych w piórniku, jak i w klasie. Bohaterką opowieści jest pierwszoklasistka Tosia i ulepiony przez nią plastelinowy ludzik o imieniu Plastuś, a miejscem akcji przede wszystkim szkoła oraz Tosiny piórnik. Zarówno Tosia, jak i Plastuś poznają nowe otoczenie, nawiązują przyjaźnie, pokonują wyzwania, rozwiązują problemy i konflikty, naprawiają błędy, wspierają pokrzywdzonych oraz dbają o porządek w swoim otoczeniu. Choć realia życia codziennego są dziś inne, współczesne pierwszaki dostrzegają w historii Tosi to, co same przeżywają i uczą się od niej prawdziwej przyjaźni, która umie wybaczać błędy i niedociągnięcia, troski o rzeczy materialne, optymizmu, pomysłowości oraz umiejętności dostrzeżenia dobra w drugim człowieku. Warto sięgnąć po tę książkę z uwagi na przedstawione w niej pozytywne wzorce relacji, oparte na cnotach takich jak pracowitość, wytrwałość, hojność, cierpliwość, umiarkowanie i optymizm.
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl