Król Trędowaty
„Król Trędowaty”
Zofia Kossak-Szczucka
 
Powieść historyczna, która jest kontynuacją powieści Krzyżowcy, opisuje walkę o utrzymanie Jerozolimy w rękach chrześcijan. W walce bierze udział król Baldwin, który jest chory na trąd, nieuleczalną wtedy chorobę. Piękna idea zachowania Ziemi Świętej w rękach chrześcijan napotyka na ciągłe trudności i to nie tylko ze strony atakujących muzułman, lecz niejednokrotnie od strony wewnętrznej. Książka zawiera opisy życia w tamtych czasach i idei, które przyświecały ludziom Kościoła.
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl