Bez oręża
„Bez oręża”
Zofia Kossak-Szczucka
 
Powieść historyczna opisująca piątą wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Jednocześnie przedstawiona jest też krucjata dziecięca, a nade wszystko historia św. Franciszka z Asyżu, który zakłada nowy zakon walczący o wiarę nie orężem lecz modlitwą, służbą, głoszeniem Boga i ubóstwem. Papież Innocenty III zatwierdza nowy zakon. Książka pomaga poznać historię krucjat, europejskiego średniowiecza i ideały św. Franciszka z Asyżu. Jednocześnie jest to wciągająca książka przygodowa.
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl