PROJEKT POETYCKI
Uczenie dzieci wierszy na pamięć ma ogromne znaczenie w rozwoju intelektualnym. Pamięciowe przyswajanie sympatycznych rymowanek oraz klasycznych utworów poetyckich ma wiele zalet.

Przez naukę wierszy dziecko uczy się dostrzegać piękno ojczystego języka, wzbogaca swoje słownictwo o nowe słowa, o kolejne znaczenia znanych już słów, o frazy oraz uczy się rozumieć zabawę środkami językowymi. Dzięki bogactwu nauczonych na pamięć wyrażeń dziecko lepiej rozumie kolejne utwory literackie w innych formach niż poezja, rozszerza zasób używanych i stosowanych w życiu słów i wyrażeń. Przekonuje się o pięknie literatury, oswaja z literaturą i zaczyna ją lubić, bo nie jest mu obca. Poznaje, że wiersze są czym innym niż proza, niż mowa, bo zawierają rymy, mają rytm, wiele środków stylistycznych typu metafory, a także wiele myśli „między wierszami”, których odkrywanie stanowi dla dzieci wpierw zabawę, a później piękną lekcję treści przekazywanych przez poetów. Dobrze skomponowane wiersze pokazują melodyjność języka i pomagają przyswoić trudne wyrażenia łatwiej niż gdybyśmy uczyli się ich w formie niewiązanej. 

Uczenie się wierszy na pamięć jest jednocześnie zdobywaniem trudnej umiejętności pamięciowego przyswajania innych tekstów, definicji czy regułek. Jest jak gimnastyka umysłu, który dzięki tym pamięciowym ćwiczeniom radzi sobie lepiej w innych przedmiotach. Rozwinięta i wyćwiczona pamięć wspiera rozwój intelektualny. Dlatego uczenie wierszy jest dobrym przygotowaniem do dalszych etapów edukacyjnych oraz wsparciem kształcenia intelektualnego na każdym etapie. 

Wiersze rozwijają wrażliwość, pobudzają wyobraźnię, sprawiają, że tworzenie wypowiedzi pisemnych jest dla dziecka prostsze. Wiersze, poprzez środki stylistyczne, kwieciste porównania i szczegółowe opisy uczą wrażliwości na piękno, wspierają odkrywanie harmonii współczesnego świata. Uczą mówić o emocjach, odczuciach, marzeniach. 

Recytowanie wierszy przed klasą wzbogaca dziecko o kolejne umiejętności. Uczy prezentacji wyuczonych treści, uczy dykcji, modulacji głosu. Recytacja wiersza wymaga nie tylko opanowania pamięciowego kolejnych wersów, ale jednocześnie przygotowania odpowiedniej prezentacji, tzw. recytacji, która zależy od treści wiersza, a jednocześnie zależy od recytującego, a więc daje duże szanse na własną interpretację, uczy kreatywności i zdolności aktorskich. Staje się kuźnią talentów oraz ogromną pomocą dla nieśmiałych. Dzięki deklamacji dziecko przełamuje strach przed występami publicznymi, nabiera pewności siebie i odnajduje radość w interpretacji wyuczonych słów. Dzięki recytacji wiersza dziecko uczy się, jaki wpływ na rozumienie treści przez słuchaczy ma modulacja głosu, poprawność wymowy, dykcja, tempo wypowiadanych słów.

Zbiór znanych na pamięć wierszy pozwala na orientację w literaturze, zapamiętanie specyfiki autorów, wspomaga naukę nie tylko ojczystego języka, ale i całej literatury, historii i kultury polskiej.  

Nauczone i zapamiętane strofy w dzieciństwie są niejednokrotnie pomocą w zrozumieniu świata dorosłych, pozwalają swobodnie poruszać się wśród kodów kulturowych, a niejednokrotnie wypowiedziane w gronie dyskutantów rozluźniają atmosferę i likwidują małe napięcia. 

Dobre wiersze, jeśli zostaną mądrze zinterpretowane przez nauczyciela, pomagają uczniom właściwie ocenić zjawiska otaczającego nas świata, jego przemiany i reakcje ludzi, którzy są bohaterami przyswajanej poezji. 

Trudno znaleźć prostsze narzędzie edukacyjne prowadzące do tak wielu pozytywnych efektów.

Korzystanie z projektu powinno być dostosowane do możliwości dzieci. Nauczyciele znając swoich uczniów mogą skorzystać z projektu w całości, bądź tylko z jego części, zadając nauczenie się na pamięć mniejszej liczby utworów w miesiącu. Uczniowie, którzy od najmłodszych klas uczą się wierszy na pamięć nie będą mieli trudności w klasach starszych z przygotowaniem pamięciowej recytacji dłuższych utworów w ciągu tygodnia. Uczniowie z klas starszych, od których nigdy nie wymagano pamięciowego opanowania poezji, powinni uczyć się mniejszymi partiami. W takim przypadku nauczyciele mogą spośród zaproponowanych wierszy wybrać tylko te, które uważają za najważniejsze w procesie edukacyjnym.

Wiersze do nauki na pamięć zostały pogrupowane tematycznie, tak aby w każdym miesiącu zadane wiersze obejmowały jeden temat z zakresu edukacji szkolnej  i wychowania. Wśród tematów znajdują się zagadnienia językowe, przyrodnicze, geograficzne, historyczne, kulturowe, społeczne, wychowawcze i patriotyczne. 

Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą polskich autorów od przedstawicieli literatury dziecięcej po wielkich wieszczów, od utworów średniowiecznych po współczesne. Wśród zaproponowanych tekstów są również takie, których autorów nie znamy. 

Każdy miesięczny zbiór wierszy, a także każdy wiersz może zostać wykorzystany przez nauczycieli bądź rodziców jako przedmiot analizy pod kątem wiedzy językowej, przedmiotowej czy pod kątem zagadnień wychowawczych. 

W projekcie zaproponowano po cztery wiersze dla klas O-III, po trzy wiersze dla klas IV-VI i pod dwa wiersze dla klas VII i VIII.

W osobnym pliku są umieszczone teksty zaproponowanych wierszy, bądź fragmenty większych utworów. 

Pod każdym z wierszy jest umieszczone pytanie, z którego można skorzystać podczas analizy wiersza z uczniami, bądź potraktować jako zadanie do samodzielnej refleksji ucznia  w domu.
czytaj więcej

WYBIERZ KLASĘ:

1 SP 2 SP 3 SP 4 SP
5 SP 6 SP 7 SP 8 SP
1 LO 2 LO 3 LO 4 LO

MIESIĄC:

wrzesień październik listopad grudzień
styczeń luty marzec kwiecień
maj czerwiec
1.
Anonim
Bogurodzica
Klasa: 7 SP
Kiedy po raz pierwszy śpiewano „Bogurodzicę” i jakie miała znaczenie ta pieśń dla polskiego oręża?
STYCZEŃ
2.
Anonim z XVI w
Idzie żołnierz borem, lasem
Klasa: 6 SP
Opowiedz historię żołnierza z pieśni z XVI wieku.
WRZESIEŃ
3.
Autor nieznany z Ravensbruck
Przed oczyma
Klasa: 8 SP
Co wspomina autor będąc w obozie w Ravensbruck?
MAJ
4.
Adam Asnyk
Daremne żale
Klasa: 3 LO
Pozytywizm
LISTOPAD
5.
Adam Asnyk
Do młodych
Klasa: 7 SP|3 LO
Jak autor motywuje młode pokolenie do poszukiwań i dlaczego wzywa, aby nie deptać „przeszłości ołtarzy”?
Pozytywizm
MAJ
6.
Adam Asnyk
Limba
Klasa: 6 SP
Z czego jest dumna limba i do czego „nigdy się nie zniży”? Jakie znasz rodzaje sosen?
KWIECIEŃ
7.
Adam Asnyk
XXIX Póki w narodzie myśl swobody żyje
Klasa: 3 LO
Pozytywizm
LISTOPAD
8.
Krzysztof Kamil Baczyński
Elegia o ... (chłopcu polskim)
Klasa: 4 LO
Wiersze wojenne
PAŹDZIERNIK
9.
Krzysztof Kamil Baczyński
Elegia o …. (chłopcu polskim)
Klasa: 6 SP|4 LO
Jak wyglądało dzieciństwo w czasach wojny? Co przeżywały dzieci?
Wiersze wojenne
WRZESIEŃ
10.
Władysław Bełza
„Co to jest kolęda?”
Klasa: 7 SP
Czym są kolędy w polskiej kulturze? Jakie znasz kolędy?
GRUDZIEŃ
11.
Władysław Bełza
Bolesław I Chrobry
Klasa: 1 SP
Czym się zasłużył pierwszy król Polski?
MARZEC
12.
Władysław Bełza
Czem też ja będę
Klasa: 4 SP
Kim chce zostać bohater wiersza Władysława Bełzy?
CZERWIEC
13.
Władysław Bełza
Dawni mocarze
Klasa: 4 SP
Co jest „skarbcem pamiątek”, o którym mówi Władysław Bełza?
MAJ
14.
Władysław Bełza
Dzięcioł
Klasa: 8 SP
Czego wzorem może być dla nas dzięcioł? Czy wzorem mogą być inne ptaki?
KWIECIEŃ
15.
Władysław Bełza
Jadwiga
Klasa: 2 SP
Kim była Królowa Jadwiga i czym się zasłużyła dla Polski?
STYCZEŃ
16.
Władysław Bełza
Jan III Sobieski
Klasa: 3 SP
Jakie było znaczenie Odsieczy Wiedeńskiej dla Polski i Europy?
LISTOPAD
17.
Władysław Bełza
Jan Kazimierz
Klasa: 3 SP
Co się wydarzyło w Polsce w czasie rządów króla Jana Kazimierza?
LISTOPAD
18.
Władysław Bełza
Katechizm polskiego dziecka
Klasa: 0 SP
Kim jesteśmy i jakie mamy obowiązki wobec naszej Ojczyzny?
MARZEC
19.
Władysław Bełza
Kazimierz II Sprawiedliwy
Klasa: 1 SP
Dlaczego Kazimierz II został nazwany Sprawiedliwym?
MARZEC
20.
Władysław Bełza
Kazimierz Jagielończyk
Klasa: 2 SP
Kim byli synowie Króla Kazimierza Jagiellończyka?
STYCZEŃ
21.
Władysław Bełza
Kazimierz Wielki
Klasa: 1 SP
Dlaczego uważa się, że Kazimierz Wielki „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną?”
MARZEC
22.
Władysław Bełza
Legenda o garści polskiej ziemi
Klasa: 7 SP
Czym są relikwie? Dlaczego Papież uznał polską ziemię za najlepszą relikwię?
LISTOPAD
23.
Władysław Bełza
Mieczysław I
Klasa: 1 SP
Czego dowiadujemy się o Mieszku I z wiersza Wł. Bełzy?
MARZEC
24.
Władysław Bełza
Piłka
Klasa: 1 SP
Jakie znasz zabawy w piłką?
PAŹDZIERNIK
25.
Władysław Bełza
Sroka
Klasa: 5 SP
Jaką wadę sroki poznajemy w wierszu? Dlaczego warto się wystrzegać tej wady?
MARZEC
26.
Władysław Bełza
Stefan Batory
Klasa: 3 SP
Z czego jest słynny król Stefan Batory?
LISTOPAD
27.
Władysław Bełza
W podziemiach Wawelu
Klasa: 5 SP
Wymień postacie, których groby znajdują się na Wawelu. Czym zasłużyły się dla Polski?
LUTY
28.
Władysław Bełza
Władysław Jagiełło
Klasa: 2 SP
Co wiesz o Bitwie pod Grunwaldem?
STYCZEŃ
29.
Władysław Bełza
Władysław Warneńczyk
Klasa: 2 SP
Dlaczego Króla Władysława nazywano Warneńczykiem?
STYCZEŃ
30.
Władysław Bełza
Ziemia rodzinna
Klasa: 5 SP
W jaki sposób Władysław Bełza wyraża miłość do Ojczyzny?
LISTOPAD
31.
Władysław Bełza
Złapana myszka
Klasa: 0 SP
Jak zachowała się myszka i co ją teraz spotka?
LUTY
32.
Władysław Bełza
Zygmunt August
Klasa: 3 SP
Jakie były dokonania króla Zygmunta Augusta?
LISTOPAD
33.
Władysław Broniewski
Kopernik
Klasa: 8 SP|4 LO
Kim był Mikołaj Kopernik i czym się zasłużył dla świata?
Poezja współczesna
STYCZEŃ
34.
Marcin Brykczyński
Kot w worku
Klasa: 5 SP
Wytłumacz znaczenie wyrażeń i przysłów z wyrazem „kot”.
STYCZEŃ
35.
Jan Brzechwa
Grzebień i szczotka
Klasa: 2 SP
Jaka przygoda spotkała Jerzego, który nie chciał się czesać? Jak należy dbać o higienę włosów?
LUTY
36.
Jan Brzechwa
Grzyby
Klasa: 7 SP
Jakie grzyby poznajemy w wierszu Jana Brzechwy? Jakie jeszcze znasz gatunki grzybów?
PAŹDZIERNIK
37.
Jan Brzechwa
Kłótnia rzek
Klasa: 6 SP
Jakie znasz polskie rzeki? Która rzeki są najdłuższe?
MARZEC
38.
Jan Brzechwa
Michałek
Klasa: 2 SP
Dlaczego Michaś dostał dwóje w środę? Jakie są konsekwencje lenistwa?
WRZESIEŃ
39.
Jan Brzechwa
Mucha
Klasa: 2 SP
Czego dowiadujemy się o muchach z wiersza Jana Brzechwy?
LUTY
40.
Jan Brzechwa
Opowiedział dzięcioł sowie (fragment)
Klasa: 6 SP
Jakie bajki wymienia Jan Brzechwa? Wymień tytuły ulubionych bajek.
CZERWIEC
41.
Jan Brzechwa
Rzepa i miód
Klasa: 0 SP
Jak wygląda ogród jesienią? W jaki sposób chwaliła się rzepa, a w jaki miód?
PAŹDZIERNIK
42.
Jan Brzechwa
Tańcowała igła z nitką
Klasa: 6 SP
W jaki sposób tańczyła igła, a w jaki nitka? Do kogo jest skierowany wiersz i czego może nauczyć?
STYCZEŃ
43.
Jan Brzechwa
Tydzień
Klasa: 3 SP
Czy masz plan na cały tydzień? Jak wykorzystujesz wolny czas?
CZERWIEC
44.
Jan Brzechwa
Wiosenne porządki
Klasa: 5 SP
Które z wspomnianych w wierszu czynności potrafisz wykonywać? Jak wyglądają twoje porządki?
KWIECIEŃ
45.
Jan Brzechwa
Zapałka
Klasa: 2 SP
Czym chwaliła się zapałka i jak skończyły się jej przechwałki?
CZERWIEC
46.
Jan Brzechwa
Znaki przestankowe
Klasa: 5 SP
Jaka jest funkcja poszczególnych znaków przestankowych?
STYCZEŃ
47.
Jadwiga Chałupka
Tato już wiosna!
Klasa: 2 SP
Opisz wymarzoną wycieczkę z mamą lub tatą.
KWIECIEŃ
48.
Wanda Chotomska
Pan Listopad
Klasa: 4 SP
Opowiedz historię płaczącego Pana Listopada?
LISTOPAD
49.
Wanda Chotomska
Piosenka o stołku
Klasa: 0 SP
Jak wygląda praca stolarza i jaki jest jej efekt opisany w wierszu?
WRZESIEŃ
50.
Jadwiga Chrząszczewska
Rosną sobie chwasty
Klasa: 0 SP
Zrób wianek z polnych kwiatów i zanieś mamie.
CZERWIEC
51.
Józef Czechowicz
Jesień
Klasa: 0 SP
Jakie zjawiska przyrody obserwujemy, kiedy przychodzi jesień?
PAŹDZIERNIK
52.
Józef Czechowicz
Klinika lalek
Klasa: 2 SP
Opisz pracę dziadka, który leczy lalki.
MARZEC
53.
Józef Czechowicz
Na jagody
Klasa: 5 SP
Jakie potrawy można przygotować z jagód? Jakie owoce można zbierać w lesie?
CZERWIEC
54.
Józef Czechowicz
O kożuszku ze słomy
Klasa: 0 SP
Co wskazuje na to, że niedługo będzie wiosna?
KWIECIEŃ
55.
Józef Czechowicz
Przygoda Marcysi
Klasa: 1 SP
Czego w radiu słuchała Marcysia z tatusiem i co się stało, gdy Marcysia chwyciła za gałkę?
STYCZEŃ
56.
Józef Czechowicz
W nocy
Klasa: 1 SP
Czym jest wymieniony w wierszu „miesiączek” i co robi podczas nocy?
MAJ
57.
Józef Czechowicz
Wiatr
Klasa: 2 SP
Wymień nazwy drzew, które rosną w Polsce?
GRUDZIEŃ
58.
Maria Czerkawska
Gęś wodą, gęś wodą
Klasa: 2 SP
W jaki sposób opisany jest taniec dziewcząt w ludowej pieśni „Gęś wodą”?
PAŹDZIERNIK
59.
Ignacy Danielewski
Wisło moja stara
Klasa: 5 SP
Gdzie jest źródło rzeki Wisły, jakie miasta przepływa, gdzie jest jej ujście? Znajdź na mapie rzeki, które wpływają do Wisły.
WRZESIEŃ
60.
Małgorzata Dehnel
Słoneczko
Klasa: 3 SP
W jaki sposób możemy rozweselać tych, którzy są zachmurzeni?
KWIECIEŃ
61.
Krzysztof Dzikowski
Dzień jeden w roku
Klasa: 5 SP
Czym się charakteryzuje dzień Wigilii w wierszu Dzikowskiego, a czym w twoim domu?
GRUDZIEŃ
62.
Jerzy Ficowski
Dom, w którym śmieszy
Klasa: 3 SP
Jaki jest twój wymarzony dom?
MAj
63.
Jerzy Ficowski
Tutaj
Klasa: 6 SP
Jak Jerzy Ficowski opisuje to co jest „tutaj”? Co tobie podoba się w Polsce?
LISTOPAD
64.
Agnieszka Frączek
O kozie na mrozie
Klasa: 0 SP
Jak zachowuje się kózka na mrozie?
STYCZEŃ
65.
Aleksander Fredro
Chciwość osła
Klasa: 3 SP
Czy znasz sytuację, w której człowiek mając zbyt duży wybór nie potrafi z niego właściwie skorzystać?
MARZEC
66.
Aleksander Fredro
Paweł i Gaweł
Klasa: 3 SP
Jak zachowywali się mieszkańcy domu opisanego w wierszu Fredry? Dlaczego nie można robić, co się chce w swoim domu?
MAj
67.
Konstanty Ildefons Gałczyński
Ojczyzna
Klasa: 5 SP
Czym jest Ojczyzna dla Gałczyńskiego, a czym jest dla ciebie?
LISTOPAD
68.
Konstanty Ildefons Gałczyński
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte
Klasa: 6 SP|4 LO
Kto i kiedy zaatakował Polskę na Westerplatte? Jak skończyła się bitwa?
Wiersze wojenne
WRZESIEŃ
69.
Konstanty Ildefons Gałczyński
Wit Stwosz cz.III robota
Klasa: 8 SP
Na czym polegała praca Wita Stwosza? Jak wygląda Ołtarz Mariacki?
STYCZEŃ
70.
Alojzy Feliński Antoni Górecki
Boże, coś Polskę
Klasa: 7 SP
O co proszą Polacy Boga w pieśni „Boże, coś Polskę”?
STYCZEŃ
71.
Antoni Górecki
Żaba, co chciała być równą wołowi
Klasa: 2 SP
Co się stało z żabą, która chciała zrównać się z wołem? Czy się dzieje gdy chcemy dorównać innym w taki sposób jak robiła to żaba?
CZERWIEC
72.
Dorota Gellner
Jesienny kujawiaczek
Klasa: 2 SP
Jak kujawiaczek opisuje jesień?
PAŹDZIERNIK
73.
Cyprian Godebski
Wiersz do Legionów polskich (1805) (fragment)
Klasa: 1 LO
Oświecenie
CZERWIEC
74.
Zbigniew Herbert
Piosenka
Klasa: 4 LO
Poezja współczesna
MARZEC
75.
Kazimiera Iłłakowiczówna
Na ganku
Klasa: 1 SP
Dlaczego mamę na ganku trzeba otulić szalem?
LUTY
76.
Stanisław Jachowicz
Andzia
Klasa: 0 SP
Co się stało, kiedy Andzia nie posłuchała mamy?
LUTY
77.
Stanisław Jachowicz
Chłopczyk ukarany
Klasa: 0 SP
Czego nie powinien robić chłopczyk i dlaczego?
LUTY
78.
Stanisław Jachowicz
Czysty kotek
Klasa: 2 SP
Dlaczego kotek z wiersza Stanisława Jachowicza był kochany? Jak należy dbać o higienę?
LUTY
79.
Stanisław Jachowicz
Dobry braciszek
Klasa: 0 SP
W jaki sposób siostra i brat okazują sobie miłość?
CZERWIEC
80.
Stanisław Jachowicz
Dwa kotki
Klasa: 0 SP
Porównaj zachowaniu obu kotków. Dlaczego dzieci wybrały burego?
LUTY
81.
Stanisław Jachowicz
Dzięcię i Dzbanuszek
Klasa: 3 SP
Jaką radę dla chciwych daje Stanisław Jachowicz w swoim wierszu?
MARZEC
82.
Stanisław Jachowicz
Dzięcię i staruszek
Klasa: 0 SP
W jaki sposób staruszek odwdzięczył się dziecku za dobroć? Jak ty możesz okazywać dobroć starszym osobom?
GRUDZIEŃ
83.
Stanisław Jachowicz
Dzionek
Klasa: 3 SP
Czy potrafisz dobrze wykorzystywać czas? Czy umiesz robić plan pracy?
WRZESIEŃ
84.
Stanisław Jachowicz
Franuś
Klasa: 1 SP
Dlaczego autor nazwał Franusia „sknerką”? Co powinien zrobić Franuś z jabłkiem?
KWIECIEŃ
85.
Stanisław Jachowicz
Gąski
Klasa: 0 SP
Czego uczą nas słowa gąsek i autora wiersza?
LISTOPAD
86.
Stanisław Jachowicz
Kożuszek
Klasa: 0 SP
Czy umiesz się dzielić z potrzebującymi? Jakie jest twoje serduszko?
GRUDZIEŃ
87.
Stanisław Jachowicz
Kukuryku
Klasa: 0 SP
Dzięki czemu chłopczyk wstał z łóżka? Jakie ty masz sposoby na punktualne wstawanie?
WRZESIEŃ
88.
Stanisław Jachowicz
Pasterz kłamca
Klasa: 3 SP
Jaką zapłatę odebrał pasterz za kłamstwo? Dlaczego nie wolno kłamać?
MARZEC
89.
Stanisław Jachowicz
Piesek Kruczek
Klasa: 2 SP
Dlaczego warto się uczyć od najmłodszych lat?
WRZESIEŃ
90.
Stanisław Jachowicz
Piłka
Klasa: 1 SP
Czego nas uczy opowieść o piłce?
PAŹDZIERNIK
91.
Stanisław Jachowicz
Pszczółka
Klasa: 3 SP
Czego uczą nas pszczoły?
WRZESIEŃ
92.
Stanisław Jachowicz
Pszczółka i gołąbek
Klasa: 1 SP
W jaki sposób pszczółka i gołąbek sobie pomagali, jak my możemy pomagać innym?
KWIECIEŃ
93.
Stanisław Jachowicz
Ptaszek w gościnie
Klasa: 0 SP
W jaki sposób ptaszek odwdzięczył się tym, którzy go nakarmili? Jak ty okazujesz wdzięczność rodzicom?
GRUDZIEŃ
94.
Stanisław Jachowicz
Sumienność
Klasa: 1 SP
Na czym polegała sumienność Stefanka? Czy szanujemy cudzą własność?
KWIECIEŃ
95.
Stanisław Jachowicz
Szyszka i grzyb
Klasa: 2 SP
Czego nauczyła się zarozumiała szyszka od grzyba?
CZERWIEC
96.
Stanisław Jachowicz
Tadeuszek
Klasa: 0 SP
Jak postąpił Tadeuszek z muszkami i czego się nauczył? Jak powinniśmy postępować wobec zwierząt?
GRUDZIEŃ
97.
Stanisław Jachowicz
Wróbelek i kurczątko
Klasa: 3 SP
Jak zachowała się wobec wróbelka stara kura, a jak kurczątko? Czy dzielę się z innymi?
STYCZEŃ
98.
Stanisław Jachowicz
Zaradź złemu czasu zawczasu
Klasa: 1 SP
Jakie skutki przyniosło odkładanie pracy na później?
WRZESIEŃ
99.
Czesław Janczarski
Pamiątka z wakacji
Klasa: 4 SP
Która z pamiątek wydaje ci się najcenniejsza? Jakie ty masz pamiątki z wakacji?
WRZESIEŃ
100.
Jacek Kaczmarski
Postulat 22 Pieśń strajkowa z sierpnia 1980
Klasa: 4 LO
Poezja współczesna
LUTY
101.
Hieronim Kaliński
Jastrząb i gołąb
Klasa: 3 SP
Czym chwalił się jastrząb i dlaczego gołąb wybrał „życie na dębie”?
STYCZEŃ
102.
Franciszek Karpiński
Kiedy ranne wstają zorze
Klasa: 7 SP
W jaki sposób poeta chwali Boga w pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”?
KWIECIEŃ
103.
Franciszek Karpiński
Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów
Klasa: 1 LO
Oświecenie
MAJ
104.
Jan Kasprowicz
Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach
Klasa: 3 LO
Młoda Polska
KWIECIEŃ
105.
Jan Kasprowicz
Narodziny i młodość Janiczka
Klasa: 7 SP
Jak wyglądały narodziny Janiczka w wierszu Jana Kasprowicza? Jak teraz wyglądają narodziny dzieci?
CZERWIEC
106.
Jan Kasprowicz
Pożegnanie
Klasa: 3 LO
Młoda Polska
KWIECIEŃ
107.
M.A. Kasprzycka
Psotny wiatr
Klasa: 2 SP
Jak mama gęś troszczy się o małe gąski?
KWIECIEŃ
108.
Ludwik Jerzy Kern
Piotruś i powietrze
Klasa: 7 SP
Kim chciał zostać Piotruś i dlaczego zrezygnował ze swoich marzeń? Kim chciałbyś zostać w przyszłości i dlaczego?
WRZESIEŃ
109.
Ludwik Jerzy Kern
Szkoda
Klasa: 5 SP
Dlaczego autor żałuje, że Boże Narodzenie jest tylko raz w roku?
GRUDZIEŃ
110.
Jan Kochanowski
Czego chcesz od nas, Panie…
Klasa: 7 SP
Jakie pytania stawia poeta Panu? W jaki sposób opisuje Boga i o co Go prosi?
KWIECIEŃ
111.
Jan Kochanowski
Na dom w Czarnolesie
Klasa: 1 LO
Renesans
WRZESIEŃ
112.
Jan Kochanowski
Na lipę
Klasa: 6 SP
Co gościowi oferuje lipa, jeśli pod nią usiądzie?
KWIECIEŃ
113.
Jan Kochanowski
Na zdrowie
Klasa: 1 LO
Renesans
WRZESIEŃ
114.
Jan Kochanowski
O żywocie ludzkim
Klasa: 6 SP
Czym są dla poety „zacność, uroda, pieniądze i sława”?
GRUDZIEŃ
115.
Jan Kochanowski
Odprawa posłów greckich (fragment) Pieśń IV
Klasa: 8 SP|1 LO
Do czego autor wzywa władców i przed czym przestrzega?
Renesans
WRZESIEŃ
116.
Jan Kochanowski
Pieśń IX (Księgi wtóre)
Klasa: 8 SP
Czym jest nadzieja w pieśni Jana Kochanowskiego?
LUTY
117.
Jan Kochanowski
Pieśń IX z Ksiąg pierwszych
Klasa: 8 SP
Czym jest Fortuna w pieśni Jana Kochanowskiego i jakie ma znaczenie w życiu człowieka?
PAŹDZIERNIK
118.
Jan Kochanowski
Pieśń X
Klasa: 1 LO
Renesans
LISTOPAD
119.
Jan Kochanowski
Psalm 47
Klasa: 8 SP
Jaki jest Pan, któremu mamy śpiewać i klaskać?
PAŹDZIERNIK
120.
Jan Kochanowski
Tren VIII
Klasa: 8 SP
Czym są treny i co wyraża tren VIII Jana Kochanowskiego?
WRZESIEŃ
121.
Jan Kochanowski
Tren X
Klasa: 1 LO
Renesans
PAŹDZIERNIK
122.
Maria Konopnicka
A ja ciebie
Klasa: 0 SP
Co to znaczy, że jesteśmy z Piastowej chaty?
MARZEC
123.
Maria Konopnicka
Bój pod Lipskiem (1813 10 października)
Klasa: 8 SP
Co wiesz o śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem?
GRUDZIEŃ
124.
Maria Konopnicka
Choinka w lesie
Klasa: 2 SP
Czego potrzebuje drzewo do wzrastania?
GRUDZIEŃ
125.
Maria Konopnicka
Co Janek zrobił
Klasa: 1 SP
Co znaczy wyrażenie „jaka praca, taka płaca”?
WRZESIEŃ
126.
Maria Konopnicka
Co mówi zegar
Klasa: 3 SP
W jaki sposób możemy dać swoją pracą dobry przykład innym?
WRZESIEŃ
127.
Maria Konopnicka
Contra spem spero
Klasa: 3 LO
Pozytywizm
GRUDZIEŃ
128.
Maria Konopnicka
Czy to bajka, czy nie bajka
Klasa: 4 SP
Gdzie Maria Konopnicka radzi nam szukać krasnoludków?
PAŹDZIERNIK
129.
Maria Konopnicka
Dziadek przyjdzie
Klasa: 1 SP
O czym może nam opowiadać dziadek?
STYCZEŃ
130.
Maria Konopnicka
Jabłonka
Klasa: 0 SP
Dlaczego wiatr może zaszkodzić jabłkom?
KWIECIEŃ
131.
Maria Konopnicka
Jesienią
Klasa: 1 SP
Jakie kolory można zobaczyć w sadzie jesienią?
LISTOPAD
132.
Maria Konopnicka
Kto dla siebie pracuje
Klasa: 2 SP
Jaki jest cel naszej pracy?
WRZESIEŃ
133.
Maria Konopnicka
Kurpik
Klasa: 2 SP
Jakie puszcze występują w Polsce?
GRUDZIEŃ
134.
Maria Konopnicka
Świerszczyk
Klasa: 3 SP
Czego słuchały przed snem dzieci z wiersza „Świerszczyk”? Czego ty słuchasz przed snem?
PAŹDZIERNIK
135.
Maria Konopnicka
Muchy samochwały
Klasa: 3 SP
Do jakiej grupy zwierząt należy mucha, do jakiej pająk, a do jakiej chomik? Wymień inne gatunki z tych trzech grup.
PAŹDZIERNIK
136.
Maria Konopnicka
Na gody
Klasa: 8 SP
Kiedy w dzisiejszych czasach młodzi wyruszają w świat i czy odbywa się to podobnie jak w wierszu?
CZERWIEC
137.
Maria Konopnicka
Na zasadzce
Klasa: 3 SP
Dlaczego Tatarzy zwyciężają nad Jankiem, Zygmuntkiem i Kazikiem? Co jest potrzebne przy współpracy?
CZERWIEC
138.
Maria Konopnicka
Nasz domek kochany
Klasa: 4 SP
O jakich pamiątkach mówi Maria Konopnicka? Jakie pamiątki są w twoim domu rodzinnym?
KWIECIEŃ
139.
Maria Konopnicka
Nasza czarna jaskółeczka
Klasa: 0 SP
Dlaczego jaskółeczka przyleciała do swojego gniazdeczka?
MARZEC
140.
Maria Konopnicka
Nasze kwiaty
Klasa: 4 SP
Wymień kwiaty wspomniane w wierszu. Jakie znasz inne gatunki wiosennych kwiatów?
MARZEC
141.
Maria Konopnicka
O Wrześni (1901)
Klasa: 8 SP
Jakie wydarzenie historyczne opisuje Maria Konopnicka w wierszu? Czym jest tolerancja religijna?
GRUDZIEŃ
142.
Maria Konopnicka
Odlot
Klasa: 0 SP
Jakie ptaki odlatują jesienią? Dlaczego zgubiły pióra?
PAŹDZIERNIK
143.
Maria Konopnicka
Ogródek
Klasa: 2 SP
Co chciałbyś pokazać tacie w ogrodzie?
KWIECIEŃ
144.
Maria Konopnicka
Orzeszki
Klasa: 1 SP
Co oznacza słowo „świstak” i „dwojaczek” w wierszu „Orzeszki”?
PAŹDZIERNIK
145.
Maria Konopnicka
Piast
Klasa: 6 SP
Kim jest postać Piasta? Jakie znasz legendy z początków Państwa Polskiego?
LUTY
146.
Maria Konopnicka
Pieśń o domu
Klasa: 3 LO
Pozytywizm
GRUDZIEŃ
147.
Maria Konopnicka
Pieśń o domu…
Klasa: 6 SP
W jaki sposób wyrażasz swą miłość do rodzinnego domu?
MAJ
148.
Maria Konopnicka
Pobudka wiosny
Klasa: 5 SP
Wymień elementy stroju rycerskiego wspomniane w wierszu. W jaki sposób kojarzą się one z wiosną?
KWIECIEŃ
149.
Maria Konopnicka
Poszłabym ja…
Klasa: 6 SP
Jakich miejsc jest żal poetce? Czy masz takie miejsca, które jest tobie żal opuścić?
MAJ
150.
Maria Konopnicka
Powitanie wiosenki
Klasa: 0 SP
Jak pliszka ogłasza wiosnę?
KWIECIEŃ
151.
Maria Konopnicka
Pszczółki
Klasa: 1 SP
Czego mogą nauczyć nas pszczółki?
WRZESIEŃ
152.
Maria Konopnicka
Rankiem w polu
Klasa: 6 SP
Jakie zjawiska zachodzą rankiem na polu? Czy widziałeś kiedyś świt? Jak można go opisać?
MAJ
153.
Maria Konopnicka
Rota
Klasa: 4 SP|3 LO
Jakie obietnice w imieniu Rodaków składa Maria Konopnicka?
Pozytywizm
MAJ
154.
Maria Konopnicka
Rozbiór 1772
Klasa: 6 SP
Czym były dla Polski rozbiory?
LUTY
155.
Maria Konopnicka
Rzeka
Klasa: 6 SP
W jaki sposób zmieniają się rzeki zimą, a w jaki wiosną?
MARZEC
156.
Maria Konopnicka
Sanna
Klasa: 0 SP
Co to jest „sanna”?
STYCZEŃ
157.
Maria Konopnicka
Skrucha Józi
Klasa: 1 SP
O czym Józia powinna powiedzieć Mamusi?
STYCZEŃ
158.
Maria Konopnicka
Sposób na laleczkę
Klasa: 3 SP
Czy dajesz dobry przykład? W jaki sposób można dawać przykład innym?
CZERWIEC
159.
Maria Konopnicka
Stefan Burczymucha
Klasa: 4 SP
Czym chwalił się Stefek Burczymucha? Co może być przykładem odwagi dla ucznia klasy IV?
LUTY
160.
Maria Konopnicka
Tam, w moim kraju
Klasa: 2 SP
W jaki sposób Maria Konopnicka opisuje swój Kraj?
LISTOPAD
161.
Maria Konopnicka
Tęcza
Klasa: 1 SP
Wymień siedem kolorów tęczy i powiedz kiedy pojawia się ona na niebie.
MAJ
162.
Maria Konopnicka
Ty coś walczył
Klasa: 3 LO
Pozytywizm
STYCZEŃ
163.
Maria Konopnicka
Wieczorny pacierz
Klasa: 5 SP
Jak Maria Konopnicka uczy dziecko modlitwy?
MAJ
164.
Maria Konopnicka
Wielkie pranie
Klasa: 3 SP
Dlaczego trzeba było zrobić pranie? Czy można bawić się w pracę? Czy praca może być zabawą?
CZERWIEC
165.
Maria Konopnicka
Zamiary Stasia
Klasa: 4 SP
Jakim człowiekiem chce być bohater wiersza Marii Konopnickiej?
CZERWIEC
166.
Maria Konopnicka
Zmarźlak
Klasa: 0 SP
Co należy robić, kiedy przyjdzie zima, żeby nie gniewać się jak „zmarźlak”?
STYCZEŃ
167.
Maria Konopnicka
Zosia i mopsy
Klasa: 2 SP
Co przeszkadza nam w nauce i w jaki sposób się przed tym bronimy?
MARZEC
168.
J. Kostewicz
Czyż i dzięcioł
Klasa: 3 SP
Jaka jest różnica między śpiewem czyża a pukaniem dzięcioła?
STYCZEŃ
169.
Adam Kowalski
Modlitw obozowa
Klasa: 5 SP
Kiedy i przez kogo został napisany ten wiersz i co wyraża?
MAJ
170.
Maria Kownacka
Babki z piasku
Klasa: 0 SP
Co można zrobić z piasku podczas zabawy?
MAJ
171.
Maria Kownacka
Biedronka
Klasa: 1 SP
Jakie owady możemy spotkać w ogrodzie?
CZERWIEC
172.
Maria Kownacka
Braciszek
Klasa: 0 SP
Jak możemy troszczyć się o nasze rodzeństwo?
CZERWIEC
173.
Maria Kownacka
Burek
Klasa: 1 SP
Co zrobiły kurki w ogrodzie i dlaczego Burek nie lubił kurek?
CZERWIEC
174.
Maria Kownacka
Czyj domek
Klasa: 1 SP
Jak wyglądają ule i kto w nich mieszka?
LUTY
175.
Maria Kownacka
Dynia
Klasa: 1 SP
W jaki sposób zachowywała się dynia na zagonie?
LISTOPAD
176.
Maria Kownacka
Gniazdko
Klasa: 1 SP
Dlaczego nie wolno straszyć ptaków w gnieździe?
LUTY
177.
Maria Kownacka
Kącik przyrody
Klasa: 0 SP
Jakie obowiązki ma Ryś i Ewa? Co by się stało nie wykonali swoich obowiązków? Jakie ty masz obowiązki w szkole i w domu?
WRZESIEŃ
178.
Maria Kownacka
Kłaniały się dzieciom drzewa
Klasa: 2 SP
Dlaczego należy sadzić lasy?
GRUDZIEŃ
179.
Maria Kownacka
Kret
Klasa: 2 SP
Dlaczego kret jest szkodnikiem?
KWIECIEŃ
180.
Maria Kownacka
Kurka
Klasa: 1 SP
Co się stało w ogródku, gdy była otwarta furtka?
CZERWIEC
181.
Maria Kownacka
Lalusie
Klasa: 0 SP
O co jeszcze mogą poprosić lalusie inne rośliny w ogródku?
MAJ
182.
Maria Kownacka
Ślimak
Klasa: 0 SP
Jakie znamy wyliczanki? Kiedy ich używamy?
MAJ
183.
Maria Kownacka
Majowy deszcz
Klasa: 1 SP
Co zrobił deszczyk w majowy ranek i jakie są tego skutki?
MAJ
184.
Maria Kownacka
Nasze wędrówki
Klasa: 1 SP
Z czego ptaki budują swoje domy?
LUTY
185.
Maria Kownacka
Przyrodnik
Klasa: 2 SP
Czy bohater wiersza znał się na przyrodzie? Jakie popełnił błędy?
CZERWIEC
186.
Maria Kownacka
Razem ze słonkiem
Klasa: 0 SP
Jakie mamy pory roku i czym się charakteryzują?
MAJ
187.
Maria Kownacka
Szpasie
Klasa: 0 SP
Czym się zajmuje tata szpak w wierszu, a czym się zajmuje twój tata?
CZERWIEC
188.
Maria Kownacka
Wróbelki
Klasa: 1 SP
Dlaczego strach na wróble stoi przy wiśni?
CZERWIEC
189.
Ignacy Krasicki
Czapla, ryby i rak
Klasa: 6 SP
Jaki jest morał z bajki Krasickiego? Czy pamiętasz inne bajki tego autora? Jaką rolę w jego bajkach odgrywają zwierzęta?
CZERWIEC
190.
Ignacy Krasicki
Człowiek i zdrowie
Klasa: 6 SP
W jaki sposób jest opisana droga człowieka i zdrowia? Jakie z tego należy wyciągnąć wnioski?
GRUDZIEŃ
191.
Ignacy Krasicki
Dąb i małe drzewka
Klasa: 3 SP
Co się stało z małymi drzewkami, które cieszyły się z nieszczęścia dęba?
LUTY
192.
Ignacy Krasicki
Hymn do miłości kochanej ojczyzny
Klasa: 4 SP|1 LO
W jaki sposób wyraził miłość do Ojczyzny Ignacy Krasicki?
Oświecenie
MAJ
193.
Ignacy Krasicki
Kruk i lis
Klasa: 3 SP
Na czym polegała chytrość lisa i dlaczego kruk dał się nabrać?
LUTY
194.
Ignacy Krasicki
Lis i osioł
Klasa: 3 SP
W jaki sposób można znaleźć przyjaciela?
LUTY
195.
Ignacy Krasicki
Żółw i mysz
Klasa: 2 SP
Jak swój domek ocenia żółw? Co dla niego jest najważniejsze?
MAJ
196.
Ignacy Krasicki
Malarze
Klasa: 3 SP
Jaki problem przedstawia Ignacy Krasicki w swojej bajce?
LUTY
197.
Ignacy Krasicki
Przyjaciele
Klasa: 8 SP
Czy zając miał serdecznych przyjaciół? Jak powinni zachować się przyjaciele?
LISTOPAD
198.
Ignacy Krasicki
Ptaszki w klatce
Klasa: 2 SP
Jaką mądrość przekazuje Ignacy Krasicki w bajce „Ptaszki w klatce”?
MAJ
199.
Ignacy Krasicki
Słowik i szczygieł
Klasa: 2 SP
Jaką naukę możemy wyciągnąć ze słów słowika?
MAJ
200.
Ignacy Krasicki
Wół i mrówki
Klasa: 2 SP
Jaka jest różnica między pracą z musu, a pracą z ochoty?
MAJ
201.
Zygmunt Krasiński
Psalm dobrej woli (fragment)
Klasa: 8 SP
Czym jest wdzięczność i za co powinniśmy być wdzięczni?
MARZEC
202.
Zygmunt Krasiński
Psalm miłości (fragment Psalmy Przyszłości )
Klasa: 2 LO
Romantyzm
MAJ
203.
Zygmunt Krasiński
Są przeznaczenia
Klasa: 2 LO
Romantyzm
KWIECIEŃ
204.
Jan Lechoń
Hymn Polaków na obczyźnie
Klasa: 4 LO
Poezja współczesna
LISTOPAD
205.
Jan Lechoń
Jan Kazimierz
Klasa: 2 SP
O jakim wydarzeniu historycznym jest mowa w wierszu?
LISTOPAD
206.
Jan Lechoń
Piosenka
Klasa: 6 SP
Za czym tęskni autor „Piosenki”?
PAŹDZIERNIK
207.
Bolesław Leśmian
Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz
Klasa: 4 LO
Dwudziestolecie Międzywojenne
WRZESIEŃ
208.
Jerzy Liebert
Uczę się ciebie
Klasa: 6 SP
Co możemy zrobić, żeby lepiej zrozumieć kim jest człowiek?
GRUDZIEŃ
209.
Piosenka ludowa
W murowanej piwnicy
Klasa: 2 SP
Czym się charakteryzuje taniec zbójnicki i gwara, która napisany jest tekst?
PAŹDZIERNIK
210.
Józef Mackiewicz
Bukiet
Klasa: 1 SP
Czego możemy życzyć naszym Mamom w dniu ich święta?
MAJ
211.
Marek Majewski
Balllada o trzech słowach
Klasa: 4 SP
Podaj kilka przykładów użycia słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Dlaczego te słowa „ułatwiają” życie?
STYCZEŃ
212.
Kornel Makuszyński
Przygody Koziołka Matołka Księga 1 (fragment)
Klasa: 4 SP
Jakiego zadania podjął się Koziołek Matołek i czy udało mu się je wypełnić?
PAŹDZIERNIK
213.
Józef Małek
O pewnym Grzesiu
Klasa: 2 SP
Jak należy dbać o przybory szkolne? I w jaki sposób przechowywać drugie śniadanie?
LUTY
214.
Włodzimierz Melzacki
Chleb
Klasa: 7 SP
Jakie zarzuty stawia nam Włodzimierz Melzacki? W jaki sposób odbywa się uprawa zboża?
LUTY
215.
Adam Mickiewicz
Do matki Polki
Klasa: 2 LO
Romantyzm
WRZESIEŃ
216.
Adam Mickiewicz
Dziady cz. III, scena I (fragment)
Klasa: 2 LO
Romantyzm
PAŹDZIERNIK
217.
Adam Mickiewicz
Konrad Wallenrod (fragment)
Klasa: 2 LO
Romantyzm
STYCZEŃ
218.
Adam Mickiewicz
Lis i kozieł
Klasa: 6 SP
Czego nas uczy bajka „Lis i kozieł”?
CZERWIEC
219.
Adam Mickiewicz
Oda do młodości
Klasa: 7 SP
Do czego zachęca młodych Adam Mickiewicz i przed czym przestrzega?
MAJ
220.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz Księga I (fragment I)
Klasa: 4 SP
Na czym polega staropolska, szlachecka grzeczność?
STYCZEŃ
221.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz Księga I (fragment II)
Klasa: 8 SP
Jak wyglądał dwór opisany przez Mickiewicza? Czy teraz polskie domy są równie gościnne?
CZERWIEC
222.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz księga I (Inwokacja)
Klasa: 7 SP
Czego wyrazem jest Inwokacja Adama Mickiewicza? O czym ty byś napisał w swojej Inwokacji?
LISTOPAD
223.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz księga II (fragment)
Klasa: 8 SP
W jaki sposób Adam Mickiewicz opisuje gatunki ptaków?
KWIECIEŃ
224.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz Księga III (fragment)
Klasa: 7 SP
Kto zbiera jakie grzyby i z jakiego powodu? Jak wyglądają poszczególne gatunki według Adama Mickiewicza?
PAŹDZIERNIK
225.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz księga IV (fragment I)
Klasa: 5 SP
Jak zachowuje się dzięcioł i wiewiórka w lesie i do czego można to zachowanie porównać?
CZERWIEC
226.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz księga IV (fragment II)
Klasa: 6 SP
W jaki sposób zwraca się poeta do drzew? Jak je wspomina?
KWIECIEŃ
227.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz księga IV (fragment III)
Klasa: 3 LO
Romantyzm
WRZESIEŃ
228.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz Księga X (fragment)
Klasa: 5 SP
Jakie słowa świadczą o tempie spadającego deszczu w czasie burzy?
PAŹDZIERNIK
229.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz Księga XI (fragment I)
Klasa: 5 SP
Jakie gatunki ptaków biorą udział w powitaniu wiosny?
MARZEC
230.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz Księga XI (fragment II)
Klasa: 7 SP
O jakiej wiośnie opowiada poeta? Co wydarzyło się w roku, o którym pisze?
MARZEC
231.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz księga XI (fragment III)
Klasa: 3 LO
Romantyzm
PAŹDZIERNIK
232.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz księga XII (fragment)
Klasa: 6 SP
Czym jest taniec polonez w polskiej kulturze i kiedy się go tańczy?
STYCZEŃ
233.
Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz Wiersz następujący 1834
Klasa: 6 SP
Jak opisuje poeta kraj lat dziecinnych i czego chciałby dożyć?
LUTY
234.
Adam Mickiewicz
Powrót Taty (ballada)
Klasa: 7 SP
Co wzruszyło najstarszego zbójcę i jaka jest potęga modlitwy? Zainscenizujcie balladę w klasie.
CZERWIEC
235.
Adam Mickiewicz
Przyjaciele
Klasa: 8 SP
Co to jest „przyjaźń” i czy można ją sprawdzić?
LISTOPAD
236.
Adam Mickiewicz
Reduta Ordona
Klasa: 2 LO
Romantyzm
GRUDZIEŃ
237.
Adam Mickiewicz
Stepy Akermańskie
Klasa: 2 LO
Romantyzm
LISTOPAD
238.
Władysław Miniewski
Bąk i mrówka
Klasa: 3 SP
Dlaczego warto współpracować z innymi?
WRZESIEŃ
239.
Władysław Miniewski
Dwaj podróżni
Klasa: 3 SP
Jak należy się zachowywać podczas burzy?
KWIECIEŃ
240.
Franciszek Morawski
Franuś i Echo
Klasa: 3 SP
Gdzie możemy usłyszeć echo? Dlaczego nie wolno krzyczeć w górach?
KWIECIEŃ
241.
Jan Andrzej Morsztyn
Niestatek
Klasa: 1 LO
Barok
LUTY
242.
Anna Murawska
Do Betlejem
Klasa: 1 SP
Czym jest Nadzieja, którą Maryja niesie pod sercem?
GRUDZIEŃ
243.
Anna Murawska
Dobra bajka
Klasa: 4 SP
Jakie są cechy dobrej bajki?
PAŹDZIERNIK
244.
Anna Murawska
Jesienią, jesienią
Klasa: 4 SP
Co dobrego może nastąpić jesienią?
LISTOPAD
245.
Anna Murawska
Las
Klasa: 5 SP
Do czego potrzebna jest nam cisza?
CZERWIEC
246.
Anna Murawska
Na Warszawskim Rynku
Klasa: 6 SP
Jakie znasz postacie z Legend Warszawskich?
PAŹDZIERNIK
247.
Anna Murawska
Nad brzegiem Wisły
Klasa: 5 SP
Jakie cechy ma lud polski mieszkający nad brzegami Wisły?
WRZESIEŃ
248.
Anna Murawska
Pawie z Łazienek
Klasa: 6 SP
Czego może nas nauczyć pieść o pawiach z Łazienek?
PAŹDZIERNIK
249.
Anna Murawska
Perła gotyku
Klasa: 5 SP
Co przedstawia dzieło Wita Stwosza wspomniane w wierszu?
LUTY
250.
Anna Murawska
Polska kapliczka
Klasa: 5 SP
Kto jest zaproszony do polskiej kapliczki?
MAJ
251.
Anna Murawska
Przy stole
Klasa: 4 SP
Wymień parę przykładów dobrego zachowania przy stole?
STYCZEŃ
252.
Anna Murawska
Rybacy
Klasa: 0 SP
Czy wiesz jak wygląda praca rybaków? Czego wzorem mogą być rybacy dla nas?
WRZESIEŃ
253.
Anna Murawska
Taniec trzcin
Klasa: 6 SP
Gdzie można zaobserwować „taniec trzcin”? Jaka jest rola wiatru w wierszu?
STYCZEŃ
254.
Adam Naruszewicz
Gil i słowik
Klasa: 3 SP
Dlaczego nie powinno się oceniać innych po ubiorze?
STYCZEŃ
255.
Autor nieznany
Bogurodzica
Klasa: 1 LO
Średniowiecze
WRZESIEŃ
256.
Autor nieznany
Jak długo w sercach naszych
Klasa: 5 SP
Jakie miejsca w naszej Ojczyźnie zostały wspomniane w utworze? Czy byłeś w tych miejscach?
LUTY
257.
Autor nieznany
Jam jest dudka
Klasa: 3 SP
Na jakich instrumentach grał dudka Panu Jezusowi? Jakie znasz instrumenty muzyczne?
GRUDZIEŃ
258.
Autor nieznany
Kaczka pstra
Klasa: 1 SP
Które z ptaków śpiewają Panu i jakich używają dźwięków?
GRUDZIEŃ
259.
Autor nieznany
Krakowiaczek ci ja
Klasa: 3 SP
W jaki sposób tańczy się krakowiaka i jak wygląda strój krakowski?
GRUDZIEŃ
260.
Autor nieznany
Odważny Polak na marsowym polu. Pieśń Konfederacji Barskiej (1768-1772).
Klasa: 1 LO
Oświecenie
KWIECIEŃ
261.
Autor nieznany
Witaj domku
Klasa: 4 SP
Jakie masz wspomnienia związane z twoim domem gdy byłeś mały?
KWIECIEŃ
262.
Cyprian Kamil Norwid
Fortepian Szopena
Klasa: 2 LO
Romantyzm
CZERWIEC
263.
Cyprian Kamil Norwid
Klaskaniem mając obrzękłe prawice
Klasa: 2 LO
Romantyzm
CZERWIEC
264.
Cyprian Kamil Norwid
Moja piosnka II
Klasa: 6 SP|2 LO
Za czym tęskni poeta będąc z dala od Ojczyzny?
Romantyzm
LISTOPAD
265.
Teofil Nowosielski
Jaś łakomy
Klasa: 4 SP
Dlaczego nie można być łakomym? Co możesz zrobić, żeby być umiarkowanym w jedzeniu?
LUTY
266.
Teofil Nowosielski
Motyl i pszczoła
Klasa: 3 SP
Jakimi cechami charakteryzował się motyl, a jakimi pszczoła? Które cechy są ważniejsze?
PAŹDZIERNIK
267.
Teofil Nowosielski
Nagroda Ignasia
Klasa: 1 SP
Czym jest nagroda „w sercu”, którą otrzymał Ignaś?
KWIECIEŃ
268.
Teofil Nowosielski
Odkładana praca
Klasa: 1 SP
Jakie plany miał młynarz i czy dobrze się do nich zabierał?
WRZESIEŃ
269.
Teofil Nowosielski
Skarb ukryty
Klasa: 7 SP
Jaki skarb zostawił swoim synom pan winnicy? Co jest prawdziwym skarbem dla człowieka?
WRZESIEŃ
270.
Teofil Nowosielski
Wierzba
Klasa: 5 SP
Jaki mamy pożytek z wierzby? Co to znaczy „sądzić z pozoru?”
KWIECIEŃ
271.
Joanna Papuzińska
Historia
Klasa: 3 SP
O czy opowiada „Historia”? Czy znasz początek historii waszej rodziny?
MAj
272.
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
Barwy narodowe
Klasa: 2 SP
Co oznaczają nasze barwy narodowe?
LISTOPAD
273.
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
Miłość
Klasa: 4 LO
Dwudziestolecie Międzywojenne
WRZESIEŃ
274.
Jan Pietrzak
Żeby Polska była Polską
Klasa: 4 LO
Poezja współczesna
KWIECIEŃ
275.
Tomasz Plebański
Wiosenne przebudzenie
Klasa: 4 SP
Jak się kończy zimowy sen dla przyrody? W jaki sposób następuje wiosenne przebudzenie wśród ludzi?
MARZEC
276.
Elżbieta Popowska
Nad drzwiami celi (Aleja Szucha)
Klasa: 8 SP
Jakie znaczenie miał dla autorki Krzyż z chleba wiszący nad drzwiami celi?
MAJ
277.
Wacław Potocki
Do jednego senatora
Klasa: 1 LO
Barok
LUTY
278.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym)
Klasa: 3 LO
Młoda Polska
MARZEC
279.
Ewa i Feliks Przyłubscy
Do szkoły
Klasa: 4 SP
Jak należy być przygotowanym do szkoły?
WRZESIEŃ
280.
Ewa i Feliks Przyłubscy
Gile
Klasa: 0 SP
Dlaczego gile nie boją się zimy?
STYCZEŃ
281.
Ewa i Feliks Przyłubscy
Kogut
Klasa: 0 SP
Dlaczego kogut nie pożyczył swojego grzebienia?
LISTOPAD
282.
K Różecka
Szedł listopad
Klasa: 1 SP
Jak wygląda świat w listopadzie?
LISTOPAD
283.
Tymoteusz Rodziszewski
Dwa kubki
Klasa: 3 SP
Co to znaczy, że człowiek jest jak szkło?
MARZEC
284.
Tymoteusz Rodziszewski
Michaś
Klasa: 2 SP
Co wolał Michaś robić zamiast nauki i czego się dowiedział?
WRZESIEŃ
285.
Tymoteusz Rodziszewski
Piotruś
Klasa: 1 SP
O czym musimy pamiętać podczas zabawy?
PAŹDZIERNIK
286.
Tymoteusz Rodziszewski
Wiewiórka
Klasa: 0 SP
Czego uczy nas przykład wiewiórki?
LISTOPAD
287.
Henryk Rostworowski
Polka na łące
Klasa: 2 SP
Wypisz z wiersza wyrazy, które rymują się z wyrazem „zające”. Czy znajdziesz jeszcze inne?
PAŹDZIERNIK
288.
Aleksander Rymkiewicz
Dwie zimy
Klasa: 4 SP
Jak wygląda zima, kiedy pada deszcz, a jak kiedy pada śnieg?
GRUDZIEŃ
289.
Aleksander Rymkiewicz
Dziwny Zuch
Klasa: 4 SP
Jak zachowuje się bohater wiersza? Czy strach usprawiedliwia kłamstwo?
GRUDZIEŃ
290.
Aleksander Rymkiewicz
Marcowy potok
Klasa: 6 SP
Jakie znasz naturalne i sztuczne cieki wodne, a jakie zbiorniki?
MARZEC
291.
Mikołaj Sęp Szarzyński
O cnocie szlachetnej Pieśń IV
Klasa: 1 LO
Renesans/Barok
STYCZEŃ
292.
Adam Sławikowski
Mucha i motyl
Klasa: 3 SP
O jakich wadach ludzkich mówi wiersz „Mucha i motyl”?
PAŹDZIERNIK
293.
Antoni Słonimski
Alarm
Klasa: 4 LO
Wiersze wojenne
PAŹDZIERNIK
294.
Juliusz Słowacki
Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi
Klasa: 8 SP
W jaki sposób Juliusz Słowacki w sonecie „Gdy noc głęboka” wyraża tęsknotę za Ojczyzną?
MARZEC
295.
Juliusz Słowacki
Grób Agamemnona
Klasa: 2 LO
Romantyzm
MARZEC
296.
Juliusz Słowacki
Hymn
Klasa: 2 LO
Romantyzm
LUTY
297.
Juliusz Słowacki
W pamiętniku Zofii Bobrówny
Klasa: 5 SP
W jaki sposób wyraża Juliusz Słowacki tęsknotę za Ojczyzną? Gdybyś wyjechał z kraju, za czym najbardziej byś tęsknił?
LISTOPAD
298.
Juliusz Słowacki
XXXV Szli krzycząc: Polska
Klasa: 2 LO
Romantyzm
LUTY
299.
Leopold Staff
Chleb
Klasa: 7 SP
Jak odbywał się kiedyś wypiek chleba? W jaki sposób my możemy upiec chleb?
LUTY
300.
Leopold Staff
Czar
Klasa: 8 SP
W jaki sposób na przyszłość patrzy autor wiersza „Czar”? Dlaczego wiersz ma taki właśnie tytuł?
LUTY
301.
Leopold Staff
Gwiazda
Klasa: 1 SP
Jak wyglądała gwiazda i co zrobili chłopcy aby spełniły się ich życzenia?
GRUDZIEŃ
302.
Leopold Staff
Humoreska
Klasa: 4 SP
Jak jesienny dzień wygląda w oczach Leopolda Staffa? Wytłumacz tytuł wiersza.
LISTOPAD
303.
Leopold Staff
Marzec
Klasa: 7 SP
Jak zbudowany jest sonet? W jaki sposób Leopold Staff opisuje pierwszy marcowy spacer?
MARZEC
304.
Leopold Staff
Patrzyli z oczu z ogromną dziwotą
Klasa: 5 SP
Porównaj odnalezienie Boga przez Magów z odnalezieniem przez Leopolda Staffa.
GRUDZIEŃ
305.
Leopold Staff
Polsko nie jesteś ty już niewolnicą
Klasa: 3 LO
Młoda Polska
MAJ
306.
Leopold Staff
Powroty
Klasa: 4 SP
Jaki obraz człowieka dorosłego przedstawia Leopold Staff?
CZERWIEC
307.
Janusz Stanny
Dywan
Klasa: 4 SP
W jaki sposób tka się materiał? O jakim dywanie mowa w wierszu?
MARZEC
308.
Szymon Starowolski
Lament utrapionej Matki Korony Polskiej (fragment)
Klasa: 1 LO
Barok
MARZEC
309.
Małgorzata Strzałkowska
Królewna
Klasa: 3 SP
Wypisz z wiersza wyrazy z rz i ż. Zrób ilustrację do wiersza.
MAJ
310.
Małgorzata Strzałkowska
Zagadka
Klasa: 5 SP
Które z wymienionych wyrażeń mogą być najtrudniejsze dla osób uczących się języka polskiego?
STYCZEŃ
311.
Irena Suchorzewska
Bociany
Klasa: 0 SP
Dlaczego bocianowa chętnie poleci do domu?
MARZEC
312.
Szymon Szymonowic
Żeńcy (Sielanka Osiemnasta)
Klasa: 1 LO
Renesans
GRUDZIEŃ
313.
Maria Terlikowska
Idzie jesień
Klasa: 0 SP
Co nam ofiaruje jesień i co my możemy z tymi darami zrobić?
PAŹDZIERNIK
314.
Maria Terlikowska
Mały marsz
Klasa: 3 SP
Z jakich przedmiotów bądź materiałów możesz sam przygotować instrument muzyczny?
GRUDZIEŃ
315.
Maria Terlikowska
Piosenka dla Babci
Klasa: 1 SP
Czym się charakteryzuje Babcia z wiersza, a czym twoja Babcia?
STYCZEŃ
316.
Maria Terlikowska
Zegary
Klasa: 3 SP
Jakie odgłosy wydaje zegar? Jakie znasz rodzaje zegarów?
GRUDZIEŃ
317.
Julian Tuwim
Deszczyk
Klasa: 5 SP
Jak wygląda deszcz nazywany „kapuśniaczkiem”?
PAŹDZIERNIK
318.
Julian Tuwim
Dwa wiatry
Klasa: 3 SP
Czy widać wiatr? Jakie są skutki działania wiatru?
KWIECIEŃ
319.
Julian Tuwim
Modlitwa II
Klasa: 3 LO
Dwudziestolecie Międzywojenne
CZERWIEC
320.
Julian Tuwim
Mowa ptaków
Klasa: 5 SP
Jakimi słowami autor wyraził mowę ptaków? Jak nazywają się odgłosy ptaków np. bociana, żurawia czy słowika?
MARZEC
321.
Julian Tuwim
Mróz
Klasa: 4 SP
Które z słów wiersza oddają dźwięki? Co to są wyrazy dźwiękonaśladowcze?
GRUDZIEŃ
322.
Julian Tuwim
Okulary
Klasa: 4 SP
Jaką wadą cechował się pan Hilary? Co możesz zrobić by bardziej dbać o porządek?
LUTY
323.
Julian Tuwim
Spóźniony słowik
Klasa: 4 SP
Jaką sytuację rodzinną opisuje Julian Tuwim w wierszu? Co powinien zrobić pan Słowik
KWIECIEŃ
324.
ks. Jan Twardowski
Kocham deszcze
Klasa: 5 SP
O jakiej postaci pisze ks. Jan Twardowski w wierszu „Kocham deszcze”?
PAŹDZIERNIK
325.
ks. Jan Twardowski
Mamusia
Klasa: 1 SP
Dlaczego Pan Jezus nie martwi się, że są teraz inne czasy?
GRUDZIEŃ
326.
ks. Jan Twardowski
W klasie
Klasa: 4 SP
Jak nie należy zachowywać się w klasie?
WRZESIEŃ
327.
Edmund Wasilewski
Płynie Wisła, płynie
Klasa: 5 SP
Czego uczyła swoje dziecko matka z pieśni „Płynie Wisła, płynie”?
WRZESIEŃ
328.
Danuta Wawiłow
Kałużyści
Klasa: 2 SP
Na czym polegała zabawa kałużystów, błocistów i szyszkowistów? Czy podoba się tobie taka zabawa?
MARZEC
329.
Danuta Wawiłow
Szybko !
Klasa: 2 SP
O czym marzy bohater wiersza „Szybko!” i jak można spełnić jego marzenia?
MARZEC
330.
Kazimierz Wierzyński
Zstąp duchu mocy
Klasa: 4 LO
Poezja współczesna
GRUDZIEŃ
331.
Józef Wybicki
Mazurek Dąbrowskiego
Klasa: 2 SP
Do jakich wydarzeń historycznych nawiązują słowa zwrotek naszego Hymnu narodowego?
LISTOPAD
332.
Józef Wybicki
Pieśń legionów Polskich we Włoszech
Klasa: 1 LO
Oświecenie
MAJ
333.
Stanisław Wyspiański
Wyzwolenie (Modlitwa Konrada, akt II)
Klasa: 7 SP
O co proszą Polacy w noc Bożego Narodzenia?
GRUDZIEŃ
334.
Stanisław Wyspiański
Wyzwolenie (modlitwa Konrada, akt III)
Klasa: 3 LO
Młoda Polska
LUTY
335.
Marian Załucki
Dzięcioł
Klasa: 0 SP
Jak zachował się dzięcioł, gdy usłyszał płacz drzewa?
LISTOPAD
336.
Hanna Zdzitowiecka
Gdzie ty jesteś, jesieni?
Klasa: 1 SP
Jakie czynności wykonuje jesień?
LISTOPAD
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl