Wiersz do Legionów polskich (1805) (fragment)
Oświecenie
Cyprian Godebski
 
O wy! Których opiewać przedsięwziąłem czyny
I przenieść na ojczyste z cudzych ziem wawrzyny,
Wy! Co jedni po różnych rozsypani stronach
Szukacie śmierci w obcych już dla nas znamionach,
Drudzy, kiedy nieszczęsne przeznaczeń kowadło
Każde nam broń przerabiać na lemiesz i radło,
Chlubni obywatelstwu wypłaconym długiem,
Kroki wprawne do boju oswajacie z pługiem,
Darujcie, że się ważę smutnymi obrazy
Rozjątrzyć w sercach waszych nie zgojone razy
I że w rymie, niezdolnym oddać waszych czynów,
Łzę wam niosę, współbracia, na miejscu wawrzynów!

Już głuchej nocy postać okryła narody,
A księżyc świecił miłej nadzieją pogody;
Wy, czując w sercach waszych cnotorodny płomień,
Szliście tam, gdzie nadziei prowadzi was promień… (…)
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl