Przy stole
Anna Murawska
 
Szlachcic, chłop, czy król w koronie,
Winien siąść w rodzinnym gronie,
Po dniu pracy i nauki do kolacji.
Tak obyczaj stary każe,
o czym piszą kronikarze,
Nie pomijaj tej codziennej celebracji.

Ojciec, matka i pacholę,
Muszą spotkać się przy stole,
Rozsmakować się w potrawach i rozmowach,
Gdyż rodzinie się należy,
Siadać wspólnie do wieczerzy,
W atmosferze stołu dzieci swoje chować.

Nie rozprawiać o potrawach,
Nie zapomnieć się w zabawach,
Wieść dysputy elokwentnie i dostojnie,
Słuchać innych, na głos czekać,
Chwalić, sławić, nie narzekać,
O kulturze mówić więcej niż o wojnie.

Przodków wspomnieć, za wzór podać,
Przedsięwzięcia zaplanować,
I zagadnąć do każdego biesiadnika,
Chwalić, sławić i zachęcić,
Dobre słowa mieć w pamięci,
Takie stoły opisuje się w kronikach.
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl