Kret
Maria Kownacka
 
-Gwałtu - rety! Co to będzie?!...
-Kopiec rośnie nam na grzędzie!
-Patrz!... Patrz!... Ryjek, szary grzbiet!...
Nie mówiłam?!... To jest kret!
-A ty, krecie siaki – taki,
Gdzie indziej idź na pędraki!
Wywróciłeś z tyczką groszek –
Nie niszcz grządek, bardzo proszę!
FUNDACJA ORSZAK TRZECH KRÓLI
 
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
tel. 517 850 658
kontakt(at)lektar.pl